Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων - Φθινόπωρο 2017

-

    Σκοπός της σχολής είναι η τεχνική κατάρτιση των συμμετεχόντων ώστε μετά τη σχολή να μπορούν να πραγματοποιούν αυτόνομα και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια αναρριχήσεις σε αθλητικά αναρριχητικά πεδία βράχου μιας σχοινιάς.

    Για την επίτευξη αυτού του σκοπού δίνεται έμφαση στην αυτονόμηση των μαθητών (επικεφαλής αναρρίχηση) με προσπάθεια επιλογής αναρριχήσεων ανάλογη με τις δυνατότητές τους.

  Επικεφαλής εκπαιδευτής της σχολής είναι ο Τζώρτζης Μηλιάς, προπονητής ορειβασίας, Οδηγός βουνού, Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Ελλήνων Οδηγών Βουνού.

    Όλοι οι εκπαιδευτές της σχολής είναι, έμπειροι ομοσπονδιακοί Εκπαιδευτές και Βοηθοί Εκπαιδευτές Αναρρίχησης.  Η αναλογία εκπαιδευτών προς μαθητές στις αναρριχήσεις μιας σχοινιάς είναι ένας εκπαιδευτής ανά πέντε μαθητές (1/5).

 

Στόχοι της σχολής

    Οι στόχοι της σχολής είναι οι συμμετέχοντες:

 1. Να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το άθλημα της αναρρίχησης και να αναπτύξουν ορειβατική συνείδηση και ηθική
 2. Να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το φυσικό περιβάλλον της αναρρίχησης βράχου
 3. Να γνωρίζουν τον εξοπλισμό που χρειάζεται και την ορθή του χρήση
 4. Να είναι ικανοί να ασφαλίζουν σωστά τον σχοινοσύντροφό τους
 5. Να είναι ικανοί να ασφαλίζονται σωστά κατά την αναρρίχησή τους
 6. Να γνωρίζουν πώς να προετοιμάζουν σωστά μια αναρριχητική εξόρμηση, επιλέγοντας ασφαλή αναρριχητικά πεδία και διαδρομές
 7. Να γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές κίνησης στην αναρρίχηση βράχου
 8. Να γνωρίζουν τις διατροφικές ανάγκες στην αθλητική αναρρίχηση
 9. Να γνωρίσουν τις αρχές της προπονητικής στην αθλητική αναρρίχηση
 10. Να γνωρίζουν τους κίνδυνους στα αναρριχητικά πεδία και να μπορούν να τους αποφεύγουν και να τους αντιμετωπίζουν
 11. Να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν μια επείγουσα κατάσταση και να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες

 

Διδακτική ύλη και μεθοδολογία

Θεωρία

 1. Ιστορία Αθλητικής Αναρρίχησης, είδη αναρρίχησης. Περιληπτική αναφορά Ορειβατική δεοντολογία και ηθική. Περιληπτική αναφορά
 2. Ορεινό περιβάλλον με έμφαση στα Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου μιας σχοινιάς της Ελλάδας. Περιληπτική αναφορά στα είδη πετρωμάτων, στη χλωρίδα και την πανίδα και την προστασία τους
 3. Εξοπλισμός Αθλητικής Αναρρίχησης. Συντελεστής πτώσης, δύναμη ανάσχεσης πτώσης. Πληροφορίες και Οδηγίες χρήσης εξοπλισμού-καταλληλότητα,
  πιστοποίηση, αντοχές, διάρκεια ζωής, συντήρηση , έλεγχος, φύλαξη εξοπλισμού.
 4. Αναρριχητικοί οδηγοί, προετοιμασία αναρριχητικής εξόρμησης.  Χρήση αναρριχητικών οδηγών, εντύπων ή διαδικτυακών, πληροφόρηση από άλλους αναρριχητές, καιρικές συνθήκες
 5. Διατροφή στην αθλητική αναρρίχηση
 6. Αρχές της προπονητικής στην αθλητική αναρρίχηση
 7. Κίνδυνοι σε διαδρομές μιας σχοινιάς και αποφυγή τους
 8. Αντιμετώπιση ατυχήματος και παροχή πρώτων βοηθειών

Πρακτική

 1. Ορειβατική δεοντολογία και ηθική. Συνεχής αναφορά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης
 2. Εξοπλισμός Αθλητικής Αναρρίχησης. Προσαρμογή στον αναρριχητή, χρήση
 3. Κόμποι αθλητικής αναρρίχησης
 4. Ασκήσεις προθέρμανσης.
 5. Ορολογία στην αναρρίχηση βράχου. Ανάγλυφο βράχου, τεχνικοί όροι
 6. Βασικές τεχνικές κίνησης στην αναρρίχηση βράχου
 7. Αναρρίχηση χωρίς σχοινί. Τραβέρσα σε πολύ χαμηλό ύψος
 8. Επικοινωνία σχοινοσυντροφιάς
 9. Ασφάλιση σχοινοσυντρόφου. Διπλός έλεγχος. Με σχοινί από επάνω και επικεφαλής
 10. Αναρρίχηση με σχοινί από επάνω. Διπλός έλεγχος. Εκτέλεση αναρριχητικών διαδρομών
 11. Πτώσεις. Επίδειξη, ανάλυση και πρακτική εξάσκηση πτώσεων επικεφαλής σε αρνητικό, κάθετο και θετικό ανάγλυφο
 12. Αναρρίχηση επικεφαλής. Προετοιμασία. Διπλός έλεγχος. Τοποθέτηση σετάκια, κλιπάρισμα σχοινιού στα σετάκια, κλιπάρισμα σχοινιού σε ανοιχτό ρελέ, χειρισμός κλειστού ρελέ. Επιστροφή
 13. Ραπέλ
 14. Βελτίωση βασικών τεχνικών κίνησης και ανάπτυξη αναρριχητικής ικανότητας
 15. Νοητική προετοιμασία και αυτοσυγκέντρωση στην αναρρίχηση
 16. Τεχνητή αναρρίχηση. Προώθηση από ασφάλεια σε ασφάλεια
 17. Διάσωση σχοινοσυντρόφου. Καθέλκυση
 18. Μεταφορά τραυματία. Χρήση σχοινιού για τη μεταφορά

 

Πρόγραμμα:

04/10/2017 - E.Ο.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (Τετάρτη απόγευμα, 20:00-22:00)

Ανοιχτή συνάντηση ενημέρωσης για την αναρρίχηση βράχου και τη Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων.

10/10/2017- E.Ο.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (Τρίτη απόγευμα, 19:00-22:00)

Τελευταία ημέρα κατάθεσης δικαιολογητικών. Διαμόρφωση με τους συμμετέχοντες του τελικού προγράμματος εκπαίδευσης, εξοπλισμός που θα πρέπει να προμηθευτεί ο κάθε εκπαιδευόμενος, δανεισμός του εξοπλισμού που παρέχει η σχολή, ρουχισμός και διατροφή στην αθλητική αναρρίχηση.

14 και 15/10/2017 - ΠΕΝΤΕΛΗ Σάββατο 09:00-17:00, Κυριακή 09:00-17:00

Ορεινό περιβάλλον, ορειβατική δεοντολογία και ηθική, εξοπλισμός, κόμποι, είδη αναρρίχησης, ορολογία στην αναρρίχηση βράχου, ασκήσεις προθέρμανσης, βασικές τεχνικές κίνησης, βελτίωση τεχνικής, ασφάλιση σχοινοσυντρόφου (top rope), αναρρίχηση (top rope), επικοινωνία σχοινοσυντροφιάς.

17/10/2017 - ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΠΙΣΤΑ THE WALL (Τρίτη απόγευμα 19:30-22:30)

Προπόνηση, φυσική κατάσταση, βασικές τεχνικές κίνησης, βελτίωση τεχνικής, αναρρίχηση χωρίς σχοινί.

28 και 29/10/2017 – Πάρνηθα (Σάββατο 09:00-17:00, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ (Κυριακή 09:00-17:00)

Ασφάλιση σχοινοσυντρόφου (επικεφαλής), αναρρίχηση επικεφαλής (με πρόσθετη ασφάλεια top rope), ρελέ, ραπέλ, πτώσεις, βελτίωση βασικών τεχνικών κίνησης και ανάπτυξη αναρριχητικής ικανότητας, νοητική προετοιμασία και αυτοσυγκέντρωση στην αναρρίχηση, διάσωση σχοινοσυντρόφου.

31/10/2017 - ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΠΙΣΤΑ THE WALL (Τρίτη απόγευμα 19:30-22:30)

Προπόνηση, φυσική κατάσταση, βελτίωση βασικών τεχνικών κίνησης και ανάπτυξη αναρριχητικής ικανότητας, αρχές της προπονητικής στην αθλητική αναρρίχηση.

4 και 5/11/2017 -ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Σάββατο 09:00 έως Κυριακή 17:00 - Διανυκτέρευση σε σκηνές ή στον ξενώνα όπου θα γίνουν και τα θεωρητικά μαθήματα (MILIAS CAMPS VILLAGE) με ειδικές τιμές για τους μαθητές.

Αναρριχητικοί οδηγοί, βελτίωση βασικών τεχνικών κίνησης και ανάπτυξη αναρριχητικής ικανότητας, πτώσεις, τεχνητή αναρρίχηση. Κίνδυνοι σε διαδρομές μιας σχοινιάς και αποφυγή τους, αντιμετώπιση ατυχήματος και παροχή πρώτων βοηθειών (απόγευμα Σαββάτου).

11 και 12/11/2017 – ΝΑΥΠΛΙΟ (Σάββατο 11:30, έως Κυριακή 17:00 - Διανυκτέρευση σε αντίσκηνα

Βελτίωση βασικών τεχνικών κίνησης και ανάπτυξη αναρριχητικής ικανότητας, αυτόνομη αναρρίχηση των συμμετεχόντων.

14/11/20111 - E.Ο.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (Τρίτη απόγευμα, 19:30-22:30)

Εξοπλισμός στην σπορ αναρρίχηση, παράδοση εξοπλισμού, γραπτές εξετάσεις, απολογισμός της σχολής και συζήτηση για δεοντολογία και αναρριχητική ηθική.

Σημείωση: Το ακριβές πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

 

Προϋποθέσεις:

    Η συμμετοχή στην σχολή αναρρίχησης δεν απαιτεί προηγούμενη εμπειρία, παρά μόνο καλή φυσική κατάσταση και αγάπη για την φύση και την περιπέτεια.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι μέλη του συλλόγου και να έχουν ηλικία τουλάχιστον 18 ετών.

Εξοπλισμός

    Η σχολή παρέχει όλο τον εξειδικευμένο αναρριχητικό εξοπλισμό, όμως θα πρέπει να προμηθευτείτε, αν δεν έχετε, κάποια προσωπικά υλικά που αναφέρονται παρακάτω.

    Εξοπλισμός που παρέχει η σχολή: Μποντριέ (ζώνη ασφαλείας αναρρίχησης), μεταλλικά υλικά ασφάλισης, κράνος, ιμάντες, κορδονέτα, σχοινιά. Όλα σε άψογη κατάσταση, κατάλληλα πιστοποιημένα και ελεγμένα και εντός της διάρκειας ζωής τους.

    Εξοπλισμός που θα πρέπει να έχει ο κάθε εκπαιδευόμενος: Αναρριχητικά παπούτσια, σακίδιο πλάτης.

Μετακινήσεις

    Η πρόσβαση στα πεδία γίνεται με τα ιδιωτικά μέσα των συμμετεχόντων (3-4 άτομα/αυτοκίνητο).

Κόστος

    Το κόστος συμμετοχής στη Σχολή Αναρρίχησης Αρχαρίων είναι 320€.  Στο κόστος περιλαμβάνονται:

 • τα δίδακτρα,
 • ο δανεισμός του εξοπλισμού που παρέχει η σχολή,
 • η χρήση της αναρριχητικής πίστας The Wall για τα μαθήματα της σχολής συν ένας μήνας δωρεάν συνδρομή μετά την επιτυχή αποφοίτηση,
 • ασφάλιση έναντι ατυχήματος.

    Το κόστος εγγραφής στο σύνδεσμο και συνδρομής, για όσους δεν είναι μέλη, είναι 30€.

Όροι συμμετοχής

    Η συμμετοχή σας στη σχολή προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τους παρακάτω όρους:

 1. Το 50% του κόστους της συμμετοχής σας προκαταβάλλεται με την εγγραφή και το υπόλοιπο 50% μέχρι τα μέσα της σχολής.
 2. Ο υπεύθυνος της σχολής έχει το δικαίωμα να διακόψει την εκπαίδευση κάποιου συμμετέχοντα που δεν συμμορφώνεται στις οδηγίες των εκπαιδευτών ή κατά την κρίση του, η συμπεριφορά του μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ζωή του ίδιου ή των υπολοίπων, χωρίς την υποχρέωση επιστροφής του κόστους συμμετοχής.
 3. Ο αριθμός συμμετοχών είναι περιορισμένος, μέχρι 15 συμμετέχοντες και τηρείται σειρά προτεραιότητας (με κατάθεση των δικαιολογητικών και της προκαταβολής).

Δικαιολογητικά

    Τα παρακάτω είναι τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη σχολή και θα πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του συλλόγου μέχρι και τις 10/10/2017 :

 1. Ιατρική βεβαίωση από παθολόγο, που να έχει εκδοθεί τις τελευταίες 60 ημέρες από την υποβολή της αίτησης και να αναφέρει ότι είστε υγιής και μπορείτε να ασχοληθείτε με την αναρρίχηση βράχου.
 2. Μια φωτογραφία ταυτότητας.  Αν δεν είστε μέλη του συνδέσμου θα χρειαστούν δύο φωτογραφίες ακόμη για την εγγραφή σας.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής και ορειβατικής σας ταυτότητας και τις δύο όψεις.
 4. Αίτηση συμμετοχής στη σχολή και αίτηση εγγραφής στο σύνδεσμο (παρέχονται από τη γραμματεία του συλλόγου).

Πιστοποίηση ΕΟΟΑ

    Στους απόφοιτους η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης, χορηγεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Σχολής Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις τους στα αντικείμενα που διδάχθηκαν και δίνει το δικαίωμα συνέχισης της παρακολούθησης, στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες, σχολών που διοργανώνει η ΕOOA.

 

    Για περαιτέρω πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο εκπαιδευτή Τζώρτζη Μηλιά στο τηλέφωνο 6944636179 (απόγευμα) ή στο e-mail: miliasg@hotmail.com.

Πηγή: eosathinon.gr

Προβληματισμοί ...

H Δημοκρατία, σου δίνει το δικαίωμα να πεις αυτό που σκέπτεσαι, ακόμα κι όταν δεν είσαι σε θέση να σκέπτεσαι.

κάποιος είπε
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account