Nα ελεγχθεί η νομιμότητα των επεμβάσεων στην κορυφογραμμή του όρους «Καράβα» των Αγράφων

-

    Το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την προστασία των Αγράφων για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στην κορυφογραμμή του όρους «Καράβα» καταγγέλει:

 

    Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα και είχαμε και οι ίδιοι την ευκαιρία να διαπιστώσουμε την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στην κορυφογραμμή του όρους «Καράβα» των Αγράφων (βορειοδυτικά των κεραιών του Τυμπάνου και στο όριο του Δήμου Μουζακίου με τον Δήμο Αργιθέας, περιοχή Αέρας – Αφεντικό και σε απόσταση 7,4 χιλ από την διασταύρωση της Οξυάς προς την Αργιθέα), που συνίστανται στην ισοπέδωση του εδάφους στη θέση "Σταυρός", στη διάνοιξη δρόμου προς τη θέση "Αέρας", κ.λπ., και οι οποίες αφορούν – πιθανότατα - στην κατασκευή του σχεδιαζόμενου αιολικού πάρκου στη θέση «Αέρας – Αφεντικό».

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Εκτύπωση

    Οι συγκεκριμένες εργασίες, όπως διαπιστώθηκε, έχουν ήδη βλάψει σε μεγάλο βαθμό το ελάχιστο έδαφος και τον αντίστοιχο βοσκότοπο που, με την πάροδο του χρόνου, είχε δημιουργηθεί στην περιοχή, εκθέτοντας, αντίστοιχα, και το υπέδαφος στις έντονες καιρικές συνθήκες που εκεί επικρατούν, με ότι αυτό συνεπάγεται για διάβρωση του εδάφους και κατολισθήσεις κατά τους επερχόμενους χειμώνες.

    Πιστοί στις διακηρύξεις μας για έρευνα και μελέτη όλων των στοιχείων των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων στον ορεινό όγκο των Αγράφων με σκοπό την προστασία του φυσικού αποθέματος της περιοχής προς όφελος των κατοίκων και των μελλοντικών γενεών και συμμεριζόμενοι και ανησυχίες κατοίκων της περιοχής, ενημερώνουμε τα μέλη και τους φίλους μας ότι έχουμε ήδη απευθυνθεί σε κάθε εμπλεκόμενο αρμόδιο φορέα ή υπηρεσία, με αίτημα να ελεγχθεί η νομιμότητα των επεμβάσεων στην παραπάνω περιοχή.

    Κρίνουμε επιβεβλημένο να αποσαφηνίσουμε προς κάθε κατεύθυνση και προς κάθε εμπλεκόμενο ή ενδιαφερόμενο πως στους σκοπούς και τις μεθόδους του Δικτύου δεν περιλαμβάνεται η παρεμπόδιση οποιασδήποτε καλυπτόμενης από το νόμο ενέργειας ή επέμβασης τόσο στη συγκεκριμένη όσο και σε κάθε άλλη περιοχή των Αγράφων.

    Τονίζουμε, ωστόσο, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παραμείνουμε αδρανείς σε ενδεχόμενες αυθαίρετες ενέργειες και επεμβάσεις, που από τη φύση τους και μόνο καθίστανται βλαπτικές και με μη αναστρέψιμες αρνητικές συνέπειες για το φυσικό τοπίο και το περιβάλλον της περιοχής.

    Τέτοιες ενέργειες και επεμβάσεις θα καταγγέλλονται άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες, με την απαίτηση να εφαρμόζονται όλα, ανεξαιρέτως, όσα οι νόμοι ορίζουν, όπως π.χ. διακοπή εργασιών και αποβολή όσων αυθαίρετα εκτελούν εργασίες, επιβολή διοικητικών προστίμων, επαναφορά στην πρότερη κατάσταση όσων περιοχών έχουν θιγεί από αυθαίρετες και παρά το νόμο εργασίες, προσφυγή στη δικαιοσύνη και άσκηση όλων των κατά νόμο ενδίκων μέσων και διώξεων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, κ.λπ.

Οφείλουμε όλα τούτα τόσο στους εαυτούς μας όσο και στις επερχόμενες γενιές!

 

    Τα μέλη που απαρτίζουν το «Δίκτυο φορέων και πολιτών για την προστασία των Αγράφων»:

 • Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας (ΕΟΣΚ)
 • Κυνηγητικός Σύλλογος Καρδίτσας
 • Σύλλογος Δασολόγων Νομού Καρδίτσας
 • Οικόσφαιρα (Κίνηση για τον άνθρωπο και το περιβάλλον)
 • Σπηλαιολογικός Όμιλος Καρδίτσας (ΣΟΚ)
 • Σκοπευτικός Όμιλος Καρδίτσας
 • Πολιτιστικός Σύλλογος Αμαράντου
 • Μορφωτικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Νεράιδας
 • Πολιτιστικός Σύλλογος Σαρανταπόρου
 • Πολιτιστικός Σύλλογος Μολόχας
 • Πολιτιστικός Σύλλογος Καροπλεσίου
 • Λαογραφικός Αρχαιολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς
 • Κίνηση Πολιτών Καρδίτσας

    Το «Δίκτυο φορέων και πολιτών για την προστασία των Αγράφων» είναι μια συνεργασία φορέων και πολιτών, οι οποίοι ζουν και δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή των Αγράφων.  Αξιοποιώντας την επιστημονική γνώση των μελών και συνεργατών του, ερευνά και μελετά τα στοιχεία των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων στον ορεινό όγκο των Αγράφων με σκοπό την προστασία του φυσικού αποθέματος της περιοχής προς όφελος των κατοίκων και των μελλοντικών γενεών.

    Η εκμετάλλευση του ενεργειακού δυναμικού του ανέμου και των υδάτων με κατασκευές δυσανάλογων διαστάσεων ως προς το φυσικό περιβάλλον για το οποίο προορίζονται και χωρίς τον υπολογισμό των συσσωρευτικών επιδράσεών τους, χαρακτηρίζονται «βιομηχανικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» (ΒΑΠΕ).  Αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα την μόνιμη αλλοίωση και καταστροφή της ευαίσθητης και μοναδικής περιβαλλοντικά περιοχής των Αγράφων και γενικότερα της Νότιας Πίνδου, κάτι που είναι ενάντια στην μεγαλύτερη μερίδα της κοινής γνώμης και ενάντια στην κοινή λογική.

    Στην πράξη αποδεικνύεται ότι μέχρι τώρα η προώθηση των ΒΑΠΕ έχει γίνει χωρίς την προηγούμενη κατάλληλη και έγκυρη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών ή και ενάντια στην ελεύθερη βούλησή τους.

    Η σχεδιαζόμενη κατασκευή ΒΑΠΕ σε όλον τον ορεινό όγκο και σε όλα τα ποτάμια της περιοχής έχει σαν αποτέλεσμα:

 • Την παραχώρηση της χρήσης δημόσιας γης και νερού προς όφελος κάθε είδους οικονομικών συμφερόντων με ταυτόχρονη στέρηση ή περιορισμό χρήσης τους από τους πολίτες, χωρίς πραγματικό όφελος γι΄ αυτούς αλλά ούτε για την εθνική οικονομία ή το περιβάλλον.
 • Την μόνιμη αλλοίωση του τοπίου που μετατρέπεται σε αισθητικό και περιβαλλοντικό έκτρωμα τόσο από τις κατασκευές όσο και από τα συνοδευτικά έργα (τεράστιοι δρόμοι, ισοπέδωση των κορυφογραμμών, κλπ), την δημιουργία μη αναστρέψιμης κατάστασης στις λεκάνες απορροής ρεμάτων και ποταμών.
 • Την ακύρωση κάθε άλλης μελλοντικής προοπτικής για εκμετάλλευση του ορεινού όγκου για δραστηριότητες που μπορούν να τονώσουν την τοπική οικονομία με άμεσο όφελος των κατοίκων, όπως ο εναλλακτικός, ήπιος τουρισμός και αγροτουρισμός (πεζοπορία-ορειβασία), η κτηνοτροφία με την ελεύθερη παραδοσιακή μορφή, το παραδοσιακό κυνήγι - ψάρεμα, κ.λπ.
 • Την έκθεση των δασικών οικοσυστημάτων σε καταστροφικούς κινδύνους όπως οι πυρκαγιές που προκαλούνται από βλάβες και αστοχίες των ανεμογεννητριών, τις αλλοιώσεις που συνεπάγεται η χωρίς δυνατότητα επανάκαμψης αποψίλωση, κυρίως στο αλπικό τμήμα.
 • Την περαιτέρω υποβάθμιση των δασικών οικοσυστημάτων με ασφυκτική πίεση στους τελευταίους πληθυσμούς άγριας πανίδας και ιχθυοπανίδας.

Πηγές: karditsanews.gr, karditsapress.gr

Προβληματισμοί ...

Στην Αφρική πως ονομάζεται το αράπικο φιστίκι;

κάποιος είπε
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account