Ερχεται απαγόρευση ελεύθερης βοσκής των χοίρων

-

    Τρείς μήνες περιθώριο έχουν όσοι ασκούν χοιροτροφία για να την περιορίσουν εντός των σταυλικών κ.λπ. περιφραγμένων εγκαταστάσεών τους.

    Οι εκτεταμένες σε συχνότητα και μέγεθος ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες που έχουν καταγραφεί και η αύξηση των φαινομένων υβριδισμού σε πληθυσμούς αγριόχοιρων σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθυσμού τους, αναφέρονται μεταξύ άλλων στους λόγους που οδήγησαν στην έκδοση της απόφασης πλήρους απαγόρευσης της βόσκησης χοίρων σε δάση και δασικές εκτάσεις.

    Με μέριμνα των οικείων Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) θα ενημερωθούν σχετικά οι δικαιούχοι χοιροτρόφοι, οι οποίοι και μέχρι το τέλος Ιουνίου 2018, θα πρέπει να περιορίσουν εντός των σταυλικών κ.λπ. περιφραγμένων εγκαταστάσεών τους, την ασκούμενη εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πηγή: dasarxeio.com

Προβληματισμοί ...

Στην Αφρική πως ονομάζεται το αράπικο φιστίκι;

κάποιος είπε
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account