Αποκλειστικό: Σχινιάς ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ ;

sxinias0

    Αυτά που ξέρατε να τα ξεχάσετε... το μπάνιο στον πασίγνωστο Σχινιά της Αττικής, θα είναι πλέον μια πεζοπορική δοκιμασία, όπως «την παλιά καλή εποχή» ... ξέρετε, αυτή με τα άλογα και τα γαϊδουράκια ...

    Μετά από σημερινή (8 Σεπτεμβρίου 2018) αυτοψία του Offroader.gr, διαπιστώσαμε ότι ξεκίνησε η εφαρμογή των διατάξεων του ΦΕΚ 395Δ/3-7-2000 με τίτλο "Χαρακτηρισμός χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών του Σχινιά - Μαραθώνα Αττικής ως Εθνικού Πάρκου".  Η αιφνιδιαστική εφαρμογή ξεκίνησε με τον πλήρη αποκλεισμό όλων των διόδων προς την παραλιακή ζώνη και το ενδιάμεσο δάσος για όλα τα μηχανοκίνητα μέσα με απαγορευτικές πινακίδες και κινητά πλαστικά εμπόδια.

Οπως επισημαίνεται σε πρόχειρη επιγραφή πάνω σε πλαστικό εμπόδιο, σύμφωνα με το άρθρο 3, ΙΙΙ παράγραφος 6:

«Απαγορεύεται η διέλευση και στάθμευση μηχανοκίνητων τροχοφόρων εκτός αυτών που εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες ή ανάγκες για τα έργα προστασίας, διαχείρισης, αναβάθμισης και καθαρισμού του περιβάλλοντος καθώς και ελαφρών οχημάτων μεταφοράς επισκεπτών από τους χώρους στάθμευσης στην ακτή σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας ύστερα από ειδική συγκοινωνιακή μελέτη που εκπονείται για το σκοπό αυτό.»

    Ετσι από εδώ και πέρα θα έχουμε 2 νόμιμες επιλογές:

1η επιλογή, θα είναι να σταθμεύουμε, εφόσον βρεθεί κατάλληλο σημείο..., έξω από την παραλιακή ζώνη και ακολουθώντας αυστηρά τα πεζοπορικά μονοπάτια να φτάνουμε φορτωμένοι κάτω από τον καυτό ήλιο, μετά από πολλές εκατοντάδες μέτρα στην παραλία, ή εναλλακτικά

2η επιλογή είναι, να περιμένουμε μέχρις ότου γίνει "ειδική συγκοινωνιακή μελέτη" η οποία θα καθορίζει τους ειδικούς χώρους στάθμευσης και κατόπιν να περιμένουμε τα "ελαφρά οχήματα μεταφοράς επισκεπτών" που (κάποτε) θα εξυπηρετούν "σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις" που καθορίζονται από τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας ...

 

    Με λίγα λόγια: ΞΕΧΑΣΤΕ το μπάνιο στον Σχινιά ή αλλιώς γίνετε παράνομοι επισκέπτες - κολυμβητές στην μέχρι σήμερα ομορφότερη ελεύθερη παραλία της Αττικής.  Για πρώτη φορά θα γίνουμε παράνομοι στην γη μας!  Επίσης φανταζόμαστε τι καλή επίπτωση θα έχει για τον τουρισμό της Αττικής όταν θα έρχονται οι ξένοι στον πολυδιαφημισμένο Σχινιά για «μπάνιο στην καλύτερη παραλία της Αττικής».

sxinias map

Ας δούμε αναλυτικά σε φωτογραφίες όλες τις αποκλεισμένες προσβάσεις όπως φαίνονται στην δορυφορική εικόνα της Google Earth.

sxinias1

Θέση: 1

sxinias2

Θέση: 2

sxinias3

Θέση: 3

sxinias4

Θέση: 4

sxinias5

Θέση: 5

sxinias6

Θέση: 6

sxinias7

Θέση: 7

sxinias8

Θέση: 8

 

    Εμείς οι συντελεστές του Offroader.gr ευχόμαστε αυτή η κίνηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα να τύχει επανεξέτασης/εξορθολογισμού ώστε να εξυπηρετεί το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον κι όχι μονάχα των "αποστειρωμένων οικολόγων", με ταυτόχρονη όμως προστασία του πολύτιμου παράκτιου δάσους.  Θα πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι βάζοντας την φύση σε γυάλα δεν την προστατεύουμε.

sxinias1a

sxinias1b

    Σύμφωνα με το ισχύοντα νόμο, η Ζώνη A3 είναι περιοχή δάσους χαλεπίου πεύκης και κουκουναριάς που χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας της φύσης.  Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται η περιβαλλοντική εκπαίδευση και έρευνα και ειδικότερα:

1.    Επιτρέπεται η διαμόρφωση του αναγκαίου ελάχιστου αριθμού εισόδων από την παραλιακή οδό βόρεια του δάσους.  Η πρόσβαση προς την παραλία του Σχινιά επιτρέπεται μόνο από τις εισόδους αυτές μέσω των υφιστάμενων μονοπατιών διέλευσης πεζών.  Για τη διαμόρφωσή τους απαγορεύεται η κοπή δένδρων ή θάμνων και η με οποιοδήποτε τρόπο αλλοίωση των φυσικών χαρακτηριστικών του δάσους.  Ο τρόπος, τα υλικά διαμόρφωσης των μονοπατιών, ο αρμόδιος για την κατασκευή τους φορέας και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου.

2.    Απαγορεύεται η διανυκτέρευση και η κατασκήνωση εντός του δάσους, το άναμμα φωτιάς και η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων και οργάνων που προκαλούν θόρυβο.  Ο ακριβής αριθμός των ημερήσιων εισόδων, η οριοθέτηση των μονοπατιών διέλευσης πεζών, το καθεστώς εισόδου στο δάσος, η φύλαξη των εισόδων και οι περιοχές στάσης επισκεπτών καθορίζονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου.

3.    Επιβάλλεται η αντιπυρική οργάνωση του χώρου μετά από εκπόνηση σχετικής μελέτης και έγκρισής της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4.    Επιβάλλεται η περιφερειακή περίφραξη του δάσους στα όρια της ζώνης με τρόπο που να επιτρέπει τη διέλευση ειδών πανίδας.  Ο τρόπος, τα υλικά περίφραξης και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου.

5.    Επιτρέπονται έργα και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προστασία, διατήρηση και αναβάθμιση του δασικού οικοσυστήματος (π.χ. φυτοκομικές εργασίες, αναδασώσεις, κ.λπ.), όπως εξειδικεύονται και προσδιορίζονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου.

6.    Απαγορεύεται η διέλευση και στάθμευση μηχανοκίνητων τροχοφόρων εκτός αυτών που εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες ή ανάγκες για τα έργα προστασίας, διαχείρισης, αναβάθμισης και καθαρισμού του περιβάλλοντος καθώς και ελαφρών οχημάτων μεταφοράς επισκεπτών από τους χώρους στάθμευσης στην ακτή σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας ύστερα από ειδική συγκοινωνιακή μελέτη που εκπονείται για το σκοπό αυτό.

7.    Απαγορεύεται το κυνήγι και η βόσκηση.

8.    Όλα τα έργα και παρεμβάσεις εντός της ζώνης Α3 εγκρίνονται από τη Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας.

 

    Κατεβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ από: ΕΔΩ

 

Προβληματισμοί ...

Το όνειρο του Πολύφημου, ήταν να γίνει διπλομάτης.

κάποιος είπε
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account