Νέα βραβεία από το ίδρυμα ΜΕΚΔΕ

-

    Το Ίδρυμα Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών προκηρύσσει:

  • Βραβείο για την καλύτερη ερευνητική εργασία στο πεδίο: “Η Συμβολή των Επιστημών και της Τεχνολογίας στην Αντιμετώπιση των Προβλημάτων των Ορεινών Περιοχών και στην Ολοκληρωμένη τους Ανάπτυξη”, Αφιερωμένο στη μνήμη του Καθηγητή Στράτου Γαλανή (χρηματική ενίσχυση 1500 €).  Παράταση προθεσμίας υποβολής μέχρι 30-10-2018.
  • Δύο (2) βραβεία για την καλύτερη δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ελληνικό ή ξένο με σύστημα κριτών, σε θέματα Ολοκληρωμένης (πολιτισμικής, πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, τεχνικής/τεχνολογικής) Ανάπτυξης των ορεινών ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών (χρηματική ενίσχυση 1000 € το καθένα).  Παράταση Προθεσμίας υποβολής μέχρι 30-10-2018.
  • Βραβείο για τη καλύτερη ερευνητική εργασία στο πεδίο: «Ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών συμβολής στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών και των Νησιωτικών Περιοχών»  (χρηματική ενίσχυση 1000 €).  Προθεσμία υποβολής μέχρι 30-10-2018.
  • Βραβείο για την καλύτερη ερευνητική εργασία στο πεδίο: «Σύγχρονα εργαστήρια ξυλογλυπτικής στο Μέτσοβο. Συνέχεια μιας μακράς παράδοσης. Μετσοβίτικη ξυλογλυπτική και η συμβολή της στην οικιακή και εκκλησιαστική εσωτερική αρχιτεκτονική» (χρηματική ενίσχυση 1000 €). Προθεσμία υποβολής μέχρι 30-10-2018.
  • Βραβείο για τη συγγραφή δοκιμίου για τις Πολιτισμικές αξίες και παραδόσεις της ορεινής Κρήτης:  Θεμελιώδης προϋπόθεση για την Ολοκληρωμένη της Ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την εταιρεία Κρητικών Σπουδών (χρηματική ενίσχυση 1500 €). Προθεσμία υποβολής μέχρι 30-10-2019.
  • Βραβείο για τη συγγραφή δοκιμίου για τις Πολιτισμικές αξίες της ορεινής νησιωτικής Ελλάδας: Θεμελιώδης
    προϋπόθεση για την Ολοκληρωμένη της Ανάπτυξη (χρηματική ενίσχυση 1500 €).  Προθεσμία υποβολής μέχρι 30-10-2019.

Πληροφορίες:
Αγγελική Γεροντέλη (τηλ. 210-7723944),
Έλυα Μιχαηλίδου (τηλ.:210-7723482),
Δ.  Ρόκος  (τηλ.: 210-7723448),
email: mirc@central.ntua.gr,
ιστοσελίδες:
http://mirc.ntua.gr/foundation.htm,
http://environ.survey.ntua.gr/,
https://bit.ly/2IwuDYg

Προβληματισμοί ...

Η σκληρή δουλειά θα σε ανταμείψει στο μέλλον. Η τεμπελιά θα σε ανταμείψει άμεσα!

κάποιος είπε
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account